Hoitokoti Kangaskartanossa päihdekuntoutus tapahtuu kodinomaisessa ympäristössä

Hoitokoti Kangaskartano on yksityinen hoitolaitos pohjoisessa Keski-Suomessa, Viitasaarella. Keskellä luontoa, turvallisessa ympäristössä, teemme yhdessä työtä kohti päihteetöntä elämää. Hoitokodin henkilökunta on mukana iloissa ja suruissa, eikä täällä pidätellä naurua tai kyyneleitä. Teemme työtä suurella sydämellä ja ammattitaidolla asiakasta kunnioittaen. Olemme aloittaneet toimintamme 2006.

  • Kokkolantie 659, 44740 KEITELEPOHJA
  • 044 281 0869

Hoitokoti Kangaskartano Oy

Kokkolantie 659, 44740 KEITELEPOHJA
Puh. 044 2810 869

E-mail: kaarina.kangaskartano@outlook.com
E-mail: sami.kangaskartano@outlook.com

Täysi-ikäiselle apua päihdeongelmaa

Päihdekuntoutus Hoitokoti Kangaskartanossa on tarkoitettu yli 18-vuotiaille. Tavoitteenamme on pysyvä raittius ja tasapainoinen elämä.  Tähän päästäksemme vahvistamme asiakkaan omia voimavaroja, edistämme toimintakykyä ja annamme valmiuksia elämänhallintaan.

•   Alkoholiriippuvaisen katkaisuhoito
•   Alkoholiongelmaisen psykososiaalinen kuntoutus
•   Toiminnallisten riippuvuuksien hallinta / psykososiaalinen kuntoutus
•   Opioidikorvaushoito
•   Huume- ja monipäihdeongelmaisen psykososiaalinen kuntoutus
•   Huumevieroitus oireenmukaisin lääkkein
•   Lääkevieroitus / lääkityksen tarkistus


Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

Navigaatio