Hoitokoti Kangaskartano Oy

Kokkolantie 659, 44740 KEITELEPOHJA
Puh. 044 2810 869

E-mail: kaarina.kangaskartano@outlook.com
E-mail: sami.kangaskartano@outlook.com

Huume- ja monipäihdeongelmaisen psykososiaalinen kuntoutus

Jokainen päihdeongelma on aina erilainen, kuten on jokainen kuntoutujakin. Huume- ja monipäihdeongelmaisen kuntoutuksessa päihdeongelma näyttäytyy hyvin monitahoisena. Kuntouttamiseen vaikuttavat mm. ikä, sukupuoli, pääpäihde, psyykkinen ja fyysinen kunto, sosiaalinen verkosto ja asetetut tavoitteet. Yhteistä kuitenkin on, että jokaisella on tahto kuntoutua.

Lääkehoito ja lääkärin palvelut kuntoutuksessa

Lääkehoito toimii hyvänä tukena psykososiaalisessa kuntoutuksessa. Lääkityksestä keskustellaan ja sovitaan aina lähettävän tahon kanssa. Päihdelääkäri käy Hoitokoti Kangaskartanolla kerran kuukaudessa ja tapaa tuolloin huume- ja monipäihdeongelmaisia asiakkaita. Puhelinkonsultaatio on tarvittaessa mahdollista. Vaikka lääkitys toteutetaan hoitokodin lääkkeistä, ota kuntoutukseen mukaan käytössäsi olevat lääkkeet ja niiden reseptit. Lääkärin määräämät lääkkeet sisältyvät vuorokausihintaan.

Mikäli käytössäsi on inhaloitavia lääkkeitä, hormonivalmisteita, diabeteksen hoitoon tablettilääkitys tai insuliinia, ota ne mukaasi hoitoon tullessasi.

Päihteettömyyden seuranta:

Alkometri ja huumeseulat.

Kokeile päihteetöntä elämää ja sen tuomia haasteita

Kuntoutus tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden kokeilla päihteetöntä elämää, arjen rutiineja ja haasteita turvallisessa ympäristössä. Hoitohenkilökuntamme on tukena niin iloissa kuin suruissakin, ja auttaa käsittelemään arkea päihteistä vapaana. Tule rohkeasti Hoitokoti Kangaskartanoon Viitasaarelle.

Navigaatio