Lääkevieroitus / lääkityksen tarkistus

Hoitokoti Kangaskartanolla toteutetaan yksilöllisesti suunniteltuja lääkevierotuksia sekä lääkityksen tarkistuksia. Lääkitysmuutokset toteutetaan yhteistyössä asiakkaan, lähettävän tahon ja päihdelääkärin kanssa.

Lääkevieroitukseen saapuvien asiakkaiden lääkehoito toteutetaan yhteistyössä lähettävän tahon ja Hoitokoti Kangaskartanon lääkärin kanssa. Lääkärin määräämät lääkkeet sisältyvät vuorokausihintaan.

Mikäli käytössäsi on inhaloitavia lääkkeitä, hormonivalmisteita, diabeteksen hoitoon tablettilääkitys tai insuliinia, ota ne mukaasi hoitoon tullessasi.

Päihteettömyyden seuranta:

Alkometri ja huumeseulat.

Navigaatio